14:05 - 14:25

Πώς αναπτύσσεται ένα οικοσύστημα, η περίπτωση των Ιωαννίνων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τάσος Κούτλας, συν-ιδρυτής της κοινότητας C.Ioannina

Ο Philipp Deutscher, Executive-Tech Advisor-Speaker, συζητάει με τον Τάσο Κούτλα, συν-ιδρυτή της κοινότητας C.Ioannina για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του οικοσυστήματος και για την περίπτωση των Ιωαννίνων.