16:05 - 16:45

Παράγοντας καινοτομία για ιατρικές λύσεις

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης, Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ο Δημήτρης Φωτιάδης, Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ιδρυτής της PD Neurotechnology, συντονίζει μια κουβέντα με ειδικούς από τον κλάδο της τεχνολογίας και της υγείας για το πώς τα Ιωάννινα μπορούν να αναπτύξουν περισσότερο τον ιατρικό-τεχνολογικό κλάδο. Συμμετέχουν οι Γιώργος Παπαγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής – Διευθυντής Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Γεώργιος Ματσόπουλος, Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Θέμης Έξαρχος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, Στυλιανός Τίγκας, Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διευθυντής, και ο Giuseppe Fico, Επίκουρος καθηγητής βιοϊατρικής τεχνολογίας στο Universidad Politécnica de Madrid.