13:35 - 13:45

Χτίζοντας γέφυρα στις “Κοιλάδες του Θανάτου”

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μιχάλης Βαφόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Linked Business

Μαθήματα και παθήματα 15 ετών από τις προσπάθειες μετασχηματισμού των διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων σε χρήσιμα εργαλεία αποφάσεων για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.