19:40 - 20:00

Το παράδειγμα του STARTS4Water στην Πουλάτη της Σίφνου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ηρακλής Παπαθεοδώρου, Digital & Innovation Coordinator, Onassis Foundation

O Ηρακλής Παπαθεοδώρου, Digital & Innovation Coordinator, Onassis Foundation συνομηλεί με τη Αμαλία Ζέπου, Project Manager, Κόμβος Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία