15:20 – 15:40

Ο μετασχηματισμός της ηπειρώτικης οικονομίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γιάννης Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος της Καθημερινής και συν-ιδρυτής της κοινότητας C.Ioannina

Συμμετέχοντες:

Αντιγόνη Βαγενά, Στέλεχος Περιφερειακής Συνοχής skywalker.gr

Στέφανος Παπανίκος, Διευθυντής στο τμήμα Στρατηγικής, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων στη Deloitte Ελλάδος

Βασίλης Τσουκανέλης, Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου